Caro Vianoc 2018

Opäť je tu čas, kedy sa snažíme nájsť pokoj v duši, spomaliť životné tempo a vychutnávať si čarovné obdobie Vianoc. V Sloníčku začínajú prípravy na tento nádherný sviatok už koncom septembra. Rozmýšľame nad tým, aké darčeky by urobili deťom radosť, čo by potešilo ich rodičov a zároveň vymýšľame, aké drobnosti darujeme deťom pri príležitosti sviatku svätého Mikuláša. S tým úzko súvisí charitatívny predaj vianočného pečiva, či vianočné fotenie detí a samotná výroba či balenie darčekov.

Krajšie vianoce

Počas decembra 2018 prebiehali rôzne charitatívne akcie, ktoré sme organizovali, alebo na ktorých sme boli aktívnymi účastníkmi.

Úvod decembra otvorila krásna charitatívna akcia v priestoroch Galérie Savoy. Počas tejto udalosti sme oslovili množstvo ľudí, ktorí sa viac či menej zaujímali o činnosť nášho združenia, o príbehy a osudy detí, ktoré navštevujú naše špeciálno-pedagogické terapie. Mnohí z oslovených sa prostredníctvom dobrovoľného finančného príspevku zapojili do dobročinnej zbierky, ktorej výťažok predstavoval 300 EUR. Vďaka dodatočným darom kolegov a spolupracovníkov našich dobrovoľníkov sa suma navýšila o ďalších 60 EUR.

Sme si vedomí, že financovanie špeciálnych potrieb detí s viacnásobným postihnutím je vďaka rastúcim nákladom rok od roka náročnejšie. Preto sme tento rok zorganizovali ďalší charitatívny predaj vianočného pečiva, tentokrát v spoločnosti Siemens. Je to ďalšia úspešná aktivita v adventnom období, vďaka patrí najmä osobe, ktorá si neželá byť menovaná, no ona vie, že my vieme :). Veľmi si vážime ľudí ochotných nezištne pomáhať, o to viac si vážime tých, ktorý túto pomoc nerobia kvôli publicite. Viacerí zo zamestnancov spoločnosti Siemens sa kúpou medovníka v tvare srdca podieľali na výnose z tohto predaja, ktorého celková suma nie je v čase písania tohto blogu známa. Článok budeme aktualizovať 21. 12. 2018 a informáciu o vyzbieranej sume doplníme na toto miesto. Update 21.12.2018: Celkovo sa za medovníky v tvare srdca podarilo vyzbierať 207,25 EUR.

Všetky vyzbierané peniažky poputujú Peťkovi na financovanie špeciálno-pedagogických terapií. Veľmi sa tešíme, že sme všetci spoločne pomohli dobrej veci. Ak vás Peťkov príbeh zaujíma bližšie, tu sa dozviete viac.

Vďaka dobrým ľudom zo spoločnosti Siemens, ktorých nápadom bol Mikulášsky medovníkový balíček, sa nám podarilo vyzbierať ďalších 429 EUR. Vyzbierané peniažky použije naše združenie na kúpu kyslíkového prístroja. Opäť by sme radi poďakovali známemu-neznámemu, ktorý nám v tomto veľmi pomohol. Ďakujeme.

Dobrí ľudia s krásnym srdcom

Radi by sme sa všetkým vám, ktorý si čítate tento blog, poďakovali za vašu dôveru. Ale aj za všetky pripomienky, pochvaly či kritiku, ktorú ste nám počas celého roka adresovali. No najviac ďakujeme za Vás, všetci dobrí ľudia. Bez vás by bola naša cesta v mnohom náročnejšia. Aj vďaka vám sme si tento rok mohli zakúpiť nové terapeutické pomôcky, hudobné nástroje, skladačky, Montessori hračky, kompenzačné pomôcky, spievajúce misky, polohovacie kreslo, pomôcky na rozvoj vestibulárneho systému a mnoho detských knižiek.

Na začiatku roka sme si v združení stanovili cieľ rozvíjať zmyslové vnímanie detí aj prostredníctvom účasti na rôznych projektoch: Zvuky cez ruky, Zvedavý Sloníček – Snoezelen. Tak, ako predchádzajúci rok, tak aj tento bol rozčlenený na tematické vzdelávacie týždne, úspešne sme zopakovali týždenné intenzívne pobyty počas Leta 2018 so Sloníčkom, záver roka tradične uzatvorili Mikuláš a Vianoce v Sloníčku. Milí rodičia, vám patrí naše veľké ďakujem.

Keďže nám osud detí navštevujúcich naše terapie nie je ľahostajní, mnohým z nich sme pomáhali či už finančne v podobe permanentiek, intenzívnych pobytových týždňov alebo špeciálno-pedagogických pomôcok. Nezabúdajte, vždy sme tu pre vás.

Tento blog je náš posledný v roku 2018. Ďakujeme vám za spoločné chvíľky, ktoré sme spolu prežili. Prajeme vám všetkým pokojné prežitie Vianoc a už teraz sa na vás tešíme v novom roku 2019, ktorý bude, dúfajme, lepší, ako bol rok 2018.

Monika Lőfflerová

Galéria k článku