Aké sú naše ciele?


Občianske združenie SLONÍČEK sa riadi krédom “Pomáhame so srdcom”. Naše hlavné ciele sú teda následovné:
 • Pomôcť a podporiť zdravie a telesnú kultúru postihnutých detí
 • Poskytnúť rodičom detí sociálnu pomoc ako aj pomôcť im získavať alternatívne zdroje financovania liečby a rehabilitácií detí, resp. priame spolufinancovanie tejto liečby podľa finančných možností občianskeho združenia Sloník o. z.
 • Organizovanie hudobných, divadelných a kultúrnych podujatí s cieľom získať finančné prostriedky pre plnenie potrieb a cieľov združenia
 • Podpora vzdelávania, rehabilitácie či vzdelávania pedagógov
 • Jediný a hlavný cieľ je šťastie dieťaťa
 
Banner1

Kto sme?


Sloníček, o. z. vzniklo z iniciatívy odborníkov, rodičov a ich priateľov. Hlavným poslaním občianskeho združenia je pomoc viacnásobne postihnutým deťom, deťom s poruchami autistického spektra a ich rodinám. Viacnásobne postihnuté deti sú v súčasnosti na okraji záujmu spoločnosti. Rodičia si často musia s námahou hľadať zariadenie, ktoré by ich dieťa prijalo, napríklad na vzdelávanie a zároveň malo preňho vytvorené primerané podmienky, či už priestorové alebo personálne.

Navyše tieto deti potrebujú pravidelnú rehabilitáciu, cvičenie, logopedickú intervenciu či psychologickú pomoc. Nie každá škola má vlastného psychológa, logopéda, fyzioterapeuta a ďalších špecialistov, ktorí by boli potrební vzhľadom na potreby niektorých žiakov školy.

Uvedomujeme si dôležitosť rodičov a význam ich vplyvu na zlepšenie stavu dieťaťa a preto vo vzťahu k rodičom uplatňujeme princíp absolútnej dôvery, pravidelne ich informujeme o stave a vývoji ich ratolesti. Samozrejmosťou je pre nás vzájomný rešpekt, pozitívne myslenie a pokora.

Novinky

Prečítajte si, čo máme nové


  • Zvuková terapia tibetskými spievajúcimi miskami je alternatívna liečebná metóda, ktorú používali v Tibete a v Indii od staroveku, najmä v 

  • Do rodiny pomôcok nám pribudla masážna podložka. Poskytuje cielenú intenzívnu vibračnú masáž, ktorá pomáha rýchle znižovať napätie, bolesti svalov a 

  • Priatelia, sledujte nás na instagrame @slonicekoz a nič Vám neunikne. Instagram Stories Vám dáva skvelú príležitosť nakuknúť k nám do 

Pozrite si viac

Blog

Prečítajte si niečo o každodennom živote, radostiach a príhodách v našom centre.


  • Tento blog píšeme v čase, keď sa leto definitívne skočilo. Posledné lúče slnka nám ohrievajú chrbát a vôňa čerstvo pokosenej trávy 

Pozrite si viac
Banner3


Galéria

Ukážky z nášho každodenného života


Pozrite si viac

Dar cez platobú bránu

Kontaktujte nás

Navštívte nás, napíšte nám alebo nám pomôžte


Ak nás chcete navštíviť:

Sloníček, o.z.
Váhovská 353
925 63 Dolná Streda

Ak potrebujete našu pomoc:

telefón: +421 950 687 886
web: www.slonicek.com
e-mail: info@slonicek.com
facebook: www.facebook.com/slonicekoz
hashtag: #pomahamesosrdcom

Ak nám chcete pomôcť:

IBAN: SK71 1100 0000 0029 4603 8121
e-mail: chcempomoct@slonicek.com